About the work

Dutch artist Harma Heikens (1963) is not afraid to use loaded imagery. Her confrontational human-scale sculptures that touch upon taboo themes such as sexual abuse, violence, media saturation and religion, toe the line between provocative and profane. Though Heikens’s works primarily feature children, the characters are hardly childlike. Instead they serve as guides for viewers to navigate the often difficult terrain of social and political issues that Heikens leaves for us to inspect. With all the hot-button topics her sculptures allude to, one’s first impulse is to attempt to crack the code and deduce a definitive message. But Heikens doesn’t make it that easy.

Nastia Voynovskaya, 2014

Harma Heikens (1963) schrikt niet terug voor beladen beeldtaal. Haar confronterende, levensgrote sculpturen raken aan gevoelige zaken als seksuele- en economische uitbuiting, religieus geïnspireerd geweld en propaganda. Hoewel in haar allegorieën kinderen en cartoonfiguren vaak een hoofdrol spelen, zijn de karakters nauwelijks kinderachtig te noemen. In plaats daarvan gidsen ze de beschouwer door een moeilijk begaanbaar terrein van sociale en politieke thema’s. Bij zulke precaire onderwerpen is de eerste aanvechting de code te kraken en een eenduidige boodschap te destilleren, maar dat wordt de kijker niet gemakkelijk gemaakt.

read more: